Towards a mutual understanding of our regional history and cultures
-
Környezetünk történelmének és kultúrájának kölcsönös megismerése

2007-2009

A projekt során a diákok ismerkednek egymás anyanyelvével, példákat keresnek a különbségekre és hasonlóságokra, ha van ilyen. Azt is megpróbáljuk kihasználni, hogy a francia csoport többnyelvű. A fiatalok kis szótárt készítenek, amely történelmi, természettudományos, környezetvédelmi és sport fogalmakat tartalmaz. Egy angol-magyar-francia kisszótárt is készítenek néhány kifejezés felhasználásával. Mindez a nyelvek logikáját is mutatja. Érdekes lesz a magyar fiatalok számára egy más, de latin nyelvvel való ismerkedés, összehasonlítása az angollal, vagy egyéb más tanult nyelvvel, felfedezik a francia nyelv gyökereit a tudományos életben. Lényeges lesz annak felismerése, hogy a franciák mennyire védik nyelvük tisztaságát, kerülik az idegen szavakat, kifejezéseket. A francia fiatalok viszont egy az összes eddigitől teljesen eltérő nyelvvel találkoznak, annak más logikájára csodálkozhatnak rá.

Szintén tanulmányozzuk egymás régióit, különösen a természetes és épített környezet, művészetek, gasztronómia, borászat, sport és egészséges életmód szempontjából. Mindez a munka a két iskola közötti kölcsönös és folyamatos információcserével valósul meg.

A csere alatt megpróbálunk egymásnak a lehető legtöbbet tanítani egymás kultúrájáról, nyelvéről, szokásairól. Az együtt töltött csaknem egy hónapnyi idő alatt lehetőség lesz mindkét városban egy többnyelvű műsor összeállítására, bemutatására. E műsor bemutatja azt is, hogy a különböző kulturális háttérrel rendelkező, más anyanyelvű fiatalok hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Mindez jó példája lesz az interkulturális párbeszédnek, s erősítik az európai öntudatot is.

A projekt során természetesen nem csupán a nyelvet, hanem egymás kultúráját, mentalitását, hagyományait is megismerjük. Minden információ, új tapasztalat beépül a megfelelő tantárgyak tantervébe, a tanítás folyamán ezeket mint forrásokat, illusztrációkat stb. lehet felhasználni.

A projekt kifejezetten kedvez a csoportmunkának, ugyanakkor minden egyes diáknak lesz és van feladata, amely miatt a projektet sajátjának tekinti.

A projekt bilaterális, tehát egyetlen partnerrel dolgozunk: A partneriskola a dél-franciaországi Aquitaine régióban található Villeneuve-sur-Lot városának középiskolája:

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGE LEYGUES.

A projekt kezdetekor kialakultak a párok, akik már a kezdettől fogva e-mail kapcsolatban voltak egymással.


Csoportok

A munkák csoportokban folynak mindkét intézményben. A csoportok tagjai a következők:

BOR

Alice GENTIE LINCZMAYER Flóra
Matthieu LAUMET VARGA Enikő
Thomas GROSJEAN-PASUT FEKETE Máté
Guillaume GENTIE VARGA Gábor
Guillaume SALEY NAGY Krisztina
Eugénie LETERRE
Bernadette RUBIO
Marguerite FERENC

Több természettudományi megfigyelést végeztek a diákok. Az egyik ezek közül a borral volt kapcsolatos, hiszen mindkét terület híres vörösboráról. A kiindulás közös volt: figyeljük meg minden hónapban, hogy mi történik a szőlővel, borral. Ennek összehasonlítása is érdekes, de a mi diákjaink komoly kutatómunkába kezdtek, s a vörösbor mostanában egyre inkább hangoztatott egészségvédő hatását is vizsgálták, feldolgozták.
Erről készítették összefoglalójukat In vino sanitas címmel.

GASZTRONÓMIA

Elise ORIFELLI KÖVESDI Zsófia
Louise DARQUIE KIRÁLY Alexandra
Quentin DETIENNE GELENCSÉR Júlia
Caroline FORT NÉMETH Mónika
Sophia KARAYATOV LÁGLER Zsófia
Clément DECHAINE LAMP Lilla
Tony RABEFARIHY
Paul-Clément TEITGEN
 

TÖRTÉNELEM

Nadia NADIR MELHARDT Ágnes
Coralie PEYRONNE ROSTA Balázs
Mohamed KAMTAS HORVÁTH István
Sébastian HIRST JUDI Tamara
Coralie PODKOVA STEFANOV Antónia
Chloé REMY LENCHÉS Márton
Nora KAMAL VECSEI Márton
Marie BERTE NÁDOR András
Guillaume BIGOUIN
 

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Emile HOURQUEIG KÜTTEL Orsolya
Rémi DELCAILLAU GÖDÖLLE Eszter
Mathieu FONTANET PARÁDI Vanda
Mathieu LANG DÉRI Mónika
Jordan CAJOT BENKÓ Marcell
Jean-Denis ZAFAR VÉGH Balázs
Kevin SERRU
Marine REFINE
Laura PINSOLLES
 

TICE

Elodie DE MARCHI KOÓS Nóra
Nail SAOUDI FARKAS Fatime
Hakim SEBBAR MILISITS Daniella
Victoria BATTEN SZARVAS Dénes
Paul LANG MÓRICZ Márton
Cécile TASSEL NÁDOR András
Marion FAUGERE
Marine CONSTANT
 

SPORT

Lemiae EL BRINSSI ADORJÁN Márk
Adrien CHUNG KÁLMÁN Gergely
Dimitri LALEUF NEVÁLOVITS Péter
Florian GIEURE FENYVESI Dorottya
Lucie VOJINOVITCH MÓRICZ Márton
Guillaume DE BRONDEAU KÖVESDI Zsófia
Laura LINGLEZ
Marion JALET
 

Másik ehhez a projekthez kapcsolódó téma sportvonatkozású. A franciák részletesen bemutatták környékük jellegzetes baszk játékát, a petanque-ot. Mivel nekünk nincs jellegzetes, csak környékünkre, illetve magyarokra jellemző sportágunk, a diákok úgy döntöttek, hogy akkor ők a fiatalokra tipikusan jellemző gördeszkával foglalkoznak. Megvizsgálták, hogyan alakult ki, milyen nagy a népszerűsége, de volt olyan is, aki annak fizikai részével foglalkozott, a jellemző pumpálást, a kacsázást stb. próbálta meg leírni, s fizikus szemmel elemezni. Ebből egy összefoglalót írt Scateboarder címmel, és egy Powerpoint prezentációt is készített az egyik diák, amelyet aztán egyúttal egy fizika témájú versenyen elő is adott.

Az adott csoportok tevékenységét a pályázatban leírt terveknek megfelelően igyekeztünk ütemezni, hogy az a lehető legteljesebben megvalósuljon.


Tevékenységek

Az első projektévben a következő tevékenységek valósultak meg:

2007. október

 • Megalakultak a csoportok, s mindenki elkezdte a munkát.
 • A francia és a magyar oktatási rendszerre jellemzőket gyűjtöttük össze és rögzítettük. Mindkét csoport más- és más szempont szerint dolgozta fel az anyagot, így a két különböző szerkezetű és részletességű leírás összehasonlító összegzése a későbbiekre vár.
 • Folyamatosan kezdődött a megfigyelés és leírás: Mi történik a szőlővel, borral? A munka már lényegében szeptember elején elindult, és folyamatos volt. Az eddigiek összegzése februárra megszületett, de még további kiegészítések folyamatosan következnek, s egy év múlva lesz végleges. A szőlővel és borral kapcsolatos információk itt láthatók. A francia fiatalok természetesen ugyanígy dolgoztak a témán, ez pedig itt érhető el.

2007. november

 • Folyamatos információgyűjtés egymás országáról, illetve városáról.
 • Folyamatosan vezetjük a gasztronómiai feljegyzéseket.
 • Francia nyelvtanfolyam kezdete heti 2 órában.
  Tanár: Végh Balázs 13.D osztályos tanuló.

2007. december

 • Magyar nyelvtanfolyam Villeneuve-sur-Lot-ban.
  Tanár: Nagy Marietta tanárnő.
 • A végleges párok kialakítása (hasonló tulajdonságok alapján).
 • A folyamatos munkák végzése (gasztronómia, bor és szőlő, országismeret).
 • Környezetünk fűszerei.

2008. január

 • A francia csoport látogatásának előkészítése.
 • A közös műsor tervezése.
 • Iskolai hagyományok összegyűjtése (szalagavató, diáknap, ballagás).

2008. február

2008. március

2008. április

 • Beszámolók a cseréről; a lehetséges felhasználási területek.
 • Kiállítás a projekt eddigi időszakáról, elsősorban a találkozókról.

2008. május

 • Projekttalálkozó Kőszegen: az eddigi munka értékelése.
 • A hagyományos ételek. Mi történik a szőlővel és borral.
  Az eddigi közös projekttermékek véglegesítése.

A második projektévben a következő tevékenységek valósultak meg:

2008. szeptember

 • A szőlő fejlődésének figyelemmel kísérése, receptek gyűjtése.
 • A szörfölés illetve gördeszkázás tanulmányozása.

2008. október

 • A szőlő és bor téma befejezése.
 • A francia nyelvoktatás folytatása.

2008. november

 • A szőlő és bor téma véglegesítése.
 • Érettségi vizsgakérdések összehasonlítása természettudományi tárgyakból, matematikából és egyetemes történelemből.
 • Anyagok cseréje e-mailben.

2008. december

 • Francia konyha és horvát nemzetiségi ételek kóstolóval egybekötött bemutatója Kőszegen.
 • Magyar és baszk ételek kóstolóval egybekötött bemutatója Franciaországban.

2009. január

 • Diákelőadások a magyar iskolában: a francia partneriskola régiójának, történelmének és művészeti értékeinek ismertetése.
 • Diákkonferencia a francia partneriskolában: a kőszegi régió történelmének és művészeti értékeinek ismertetése.

2009. február

 • Disszemináció: előadások, kiállítások a diákhét alkalmából a magyar iskolában.
 • Fűszer- és gyógynövények mindkét régióban: gyűjtőmunka.
 • A weboldal frissítése.
 • Sporttal kapcsolatos munkák véglegesítése, továbbfejlesztése (Bask pelot; gördeszka).

2009. március

 • Fűszer- és gyógynövények Magyarországon: 12 növény bemutatása kiállítás segítségével.
 • A gyógynövények szárításának módszerei: tanulmányi látogatás a Kőszegi Patikamúzeumban.
 • A szilva termesztése és feldolgozása Franciaországban.
 • Információcsere a két csoport munkájáról.

2009. április

 • Projekttalálkozó Kőszegen: az eddigi munka értékelése, a további feladatok kijelölése, a záróbeszámoló kérdéseinek közös áttekintése.

2009. május

 • A projekt értékelése, a végtermékek elkészítése, véglegesítése.

2009. június

 • Kiállítás összeállítása a projekt két évének bemutatására Kőszegen illetve Villeneuve-sur-Lot-ban.

2009. július

 • A beszámoló anyagának előkészítése, a beszámoló elkészítése.

Válogatás a projekt képeiből


A projekt eredményei

A kétéves munka során számos területen dolgoztunk külön-külön és együtt. Ennek eredményeképpen több olyan termék is született, amely a közös munkát demonstrálja. Emellett számos olyan munka is született, amelyben azonos témát dolgoztunk fel, de eltérő jellege miatt nem lehetett egységesíteni (mint pl. szörfölés és gördeszkázás).

Közös termékeink némelyikét terjedelme miatt nem tudjuk teljes egészében honlapunkon megjelentetni. Amennyiben a részlet felkelti érdeklődését, az iskola könyvtárában elérhető a teljes anyag.

Legfontosabb közös végtermékeink:


A projekt értékelése

Az együttműködés során 35 magyar és 35 francia fiatal szerveződött párba, tartotta a kapcsolatot, dolgozott kisebb hazai, a mobilitások során pedig vegyes csoportokban közvetlenül is együtt. A projekt célja egymás nyelvének és kultúrájának minél alaposabb megismerése volt: a csoportok az iskolarendszer, a borászat, a gyógy- és fűszernövények és a sport témákat dolgozták fel mindkét országban, a projekt eredményeként pedig egy többnyelvű szótár is elkészült. A mobilitások során a tanulók többnyelvű kulturális műsort állítottak össze és adtak elő.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft