NOS DIFFERENTES CIVILISATIONS ET CULTURES NOUS SEPARRENT... MAIS... LES LOIS DE LA NATURE COMMUNES NOUS REUNISSENT !!!
-
Különböző kultúráink elválasztanak bennünket,
de az azonos természettudományi törvények egyesítenek minket

2009-2011

A határok nélküli Európában a fiatalok számára kitágul a világ, bővül az Európai dimenzió és idegen nyelvismeretük valamint a számítógépek kínálta lehetőségeik kihasználásával könnyebben lépnek egymással kapcsolatba s valósulhat meg a hatékony együttműködésük. A diákok aktív résztvevői, motorjai a projektnek, amelynek az a célja, hogy növelje innovatív tevékenységüket és az informális tanulás iránti igényüket. E projekt révén felismerik az Európai polgárság fontosságát, ugyanakkor megőrzik saját kultúrájukat és hagyományaikat, és megismerik másokét is.

A nyelvi és kulturális különbségek (pl. az építészet, festészet, mesevilág, táncok, zene, népviseletek terén) mentalitásbeli különbségeket is eredményeznek. A projekt megerősíti egyrészt az Európai Unióhoz való tartozás érzését, másrészt a más kultúrák tiszteletét, támogatja a 21. század elején kialakult rasszizmus elleni, az egyenlő esélyekért folyó küzdelmet.

Azáltal, hogy megismerjük a természettudományok (biológia, kémia, fizika, földrajz) oktatását, annak tartalmát, a klasszikus értelemben vett laboratóriumi gyakorlatokat, a diákok is meggyőződhetnek arról, hogy a természettudományi törvények mindenhol és mindig azonosak. Szintén hasonlók környezeti problémáink, s a környezetvédelmi nevelés mind a mai napig. A kutatás, a laboratóriumi munka, a természeti törvények gyakorlati alkalmazása, a problémák hasonlóak, megoldásuk is hasonló, s ez is összeköt bennünket. A tudománynak, a kutatásnak az emberiség haladását, az Európai humanizmust kell előmozdítania. Projektünk célja, hogy erre mutassunk rá, és felismertessük azt a tényt, hogy a kulturális különbségek és a természeti hasonlóságok nincsenek ellentmondásban egymással.


Projekttalálkozók

1. találkozó

Az első projekttalálkozóra 2009. október végén Görögországban került sor.

A görög találkozó képei


2. találkozó

A második projekttalálkozóra Rómában került sor 2010. február elején.

A római találkozó képei


3. találkozó

A harmadik projekttalálkozót Ostravában rendezték 2010. június végén.

A cseh találkozó képei


4. találkozó

A negyedik projekttalálkozóra Cipruson került sor 2010. októberében.

A ciprusi találkozó képei


5. találkozó

Az ötödik projekttalálkozóra a terveknek megfelelően a romániai Iasi városában került sor 2011. február közepén.

A román találkozó képei


6. találkozó

A hatodik projekttalálkozóra Spanyolországban került sor 2011. március végén.

A spanyol találkozó képei


7. találkozó

A hetedik - és egyben záró - projekttalálkozó a terveknek megfelelően Kőszegen volt 2011. május elején.

A kőszegi találkozó képei


A projekt eredményei

Diákjaink meséket írtak a csillagokról. A legjobbat a Csehországban tartott projekttalálkozón adták elő. A mese apropóját az szolgáltatta, hogy ez a csillagászat éve.

Mivel a tudományos szövegben, sőt a hétköznapi életben is sok a görög eredetű szó, ezeket összegyűjtöttük, és a görög valamint a ciprusi partnerekkel megkerestük azok jelenleg használt alakját. A közvetítő nyelvként az angolt használtuk.

A meglepetés doboz tartalmazta iskolánkról szóló Powerpoint bemutatót. Ez tartalmazza az iskola oktatási programjait, épületének bemutatását, a diákélet néhány mozzanatát.

A diákok bemutatót készítettek városunkról is, Magyarország ékszerdoboza címmel. Mivel a bemutató nagy méretű, nem tölthető le közvetlenül, e-mailben rendelhető meg.

Mint alapinformációt, mindenki elkészítette oktatási rendszerének bemutatóját. Iskolánk bemutatója nem csupán általánosságban tartalmaz diákat az oktatási rendszerről, hanem iskolánkról is tartalmaz információkat.

A meglepetésdoboz részeként diákjaink is elkészítették bemutatójukat a jelenlegi hazai területek népviseletéről, valamint az egykori magyar területek gazdag népviseleteiről. A diák mellett külön magyarázó szövegek is vannak. Mivel a bemutató nagy méretű, nem tölthető le közvetlenül, e-mailben rendelhető meg.

Minden ország diákjai elkészítették a Karácsonyról szóló bemutatót, így diákjaink is egy képeket tartalmazó bemutatót és egy szöveges részt készítettek angolul és franciául.

A román partneriskola a "meglepetésdobozban" szerepeltette tudósait, ennek alapján diákjaink is összegyűjtötték legfontosabb tudósainkat.

Minden intézményben készítettek a diákok logókat, amelyeket a kiválasztás helyszínére, Rómába elvittünk. A magyar iskola ezt a logót választotta ki a versenyre.

Ez az összeállítás képekkel, illusztrációkkal együtt tartalmazza országunk legfontosabb jellemzőit. Mivel túl nagy a fájl mérete, csak megrendelhető.

Az összehasonlítás miatt megadtuk a magyar ABC betűit, példákat írtunk rá, és a kiejtéséhez használati utasítást is adtunk. Sok olyan betű van, amely más nyelvben nincs.

Összegyűjtöttük a legfontosabb találmányokat, amelyeket feltalálóink készítettek, és világhírűek.

A Kőszegen tartott a projektet záró találkozón egy közös többnyelvű, multikulturális előadást rendeztünk a találkozó összes résztvevőjének közreműködésével. Énekeket, táncokat, zenei darabokat, verset adtunk elő. Az előadásról készült DVD jól illusztrálja a közös munkát. Ezt az előadást azoknak ajánlottuk, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy ilyen Comenius projektben vehessenek részt.

A "Meglepetés dosszié" minden ország esetén a természettudományi tárgyak oktatásával kapcsolatos anyagot tartalmaz. Ennek részeként példákat adtunk a diákokkal íratott fizika illetve kémia dolgozatokból. Mivel iskolánkban magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás folyik, ennek nyelve itt csak angol.

A "Meglepetés dosszié" a természettudományi oktatás gyakorlati részéről is tartalmaz anyagot. Az oktatásban használt labor gyakorlatok sorára adtunk példát e fájlban fizikából, kémiából és környezetismeretből. Mivel iskolánkban magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás folyik, ennek nyelve itt csak angol.

Példákat adtunk földrajz, kémia, biológia és fizika érettségi vizsgakérdéseinkből angol és francia nyelven.

A projekttalálkozóra kérdőívet készítettünk híres tudósokról fotóikkal. A diákoknak fel kellett ismerniük őket, és elmondani, miről híresek.

A találkozók alkalmával a magyar delegáció számos képet készített és filmet forgatott. Ezek felhasználásával minden találkozót 2 DVD-n örökítettünk meg. A projekt honlapja tartalmaz néhány fotót, de filmeket természetesen nem. A dokumentumok mérete miatt csak e-mailen lehet megrendelni.

Ahogy a többi intézményben, iskolánkban is létrehoztuk a Comenius sarkot, ahol kiállítottuk projektünk eredményeit, dokumentumait. E kiállítást több más helyszínre is elvittük a szélesebb disszemináció érdekében.

Az utolsó, magyarországi projekttalálkozóra a magyar partner minden résztvevőnek a projekt logójával ellátott pólót adott ajándékba. Látható a honlap Magyar projekttalálkozóról szóló részének utolsó fotóján is.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft