ISOLATION - Elszigeteltség

2012-2014

Projektünkben a partnerek az elszigeteltséggel kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg. Ez többféle lehet: földrajzi (a lakóhely egy sziget), politikai (megosztott ország), nyelvi (teljesen más nyelvi környezet), ökológiai (természetvédelmi terület) stb. Az emberek, nemzetek el voltak szigetelve a múltban is, de még manapság is van erre példa, mint pl. Ciprus, vagy számos más ország esetében. Össze fogjuk gyűjteni az elszigeteltség előnyeit és hátrányait különböző területeken.

Az egyes tantárgyakkal kapcsolatosan feladatunk lesz, hogy példákat mutassunk az elszigeteltségre a társadalomtudományok (történelem, politika), természettudományok területéről, valamint nyelvi és egyéb szempontból. Olyan témákat elemzünk ennek kapcsán, mint pl. könnyebb-e megőrizni kulturális örökségünket, kiküszöbölni a negatív hatásokat vagy pl. nehezebb-e más országokkal együttműködni, csatlakozni Európai Uniós programokhoz stb.

Szintén megvizsgáljuk a jelenleg is észlelhető szociális elszigeteltséget, amely a legtöbb iskolában is megfigyelhető, mint a szociális elszigeteltség (szegények által lakott, elhanyagolt területek, idősek stb.), etnikai elszigeteltség (sok iskolában tanulnak idegen országok polgárai, akik kirekesztettséget éreznek), érzelmi - értelmi elszigeteltség (pl. külön szoba azoknak a diákoknak, akik ingerültek, elveszítik önkontrolljukat), szellemileg vagy fizikailag fogyatékos diákok esete stb.

A diákok folyamatosan dolgoznak az adott témák feldolgozásakor, bemutatják az általuk készített munkákat diáktársaiknak, valamint e-mailek segítségével, a partnerekkel is folyamatos az információcsere.

Egy másik fontos szempontra is kitérünk: megbeszéljük, hogyan csökkentette, csökkenti az EU az elszigeteltségből fakadó hátrányokat, gondolunk itt a nyelvtanulásra, közös projektekre stb.


Projekttalálkozók

Sušice - Csehország

2013. február 11-16. között került sor a csehországi Sušice város gimnáziumában az első projekttalálkozóra. A találkozó kiemelt témája a történelmi elszigeteltség volt. A programból természetesen nem maradhatott ki a prágai kirándulás sem.

A cseh találkozó képei


Menorca - Spanyolország

2013. május 27-31. között rendezték az Isolation projekt második találkozóját a spanyolországi Menorcán. Iskolánkból 7 diák és 3 tanár vett részt a találkozón, ahol kiemelten a szociális elszigeteltséggel, valamint a természetben előforduló elszigeteltséggel foglalkoztak a résztvevők.

Nagy Marietta tanárnő beszámolója a találkozóról

A menorcai találkozó képei


Paphos - Ciprus

2013. október 20-28. között Cipruson rendeztek projekttalálkozót, hogy a diákok megismerjék egymás problémáit a szociális és etnikai elszigeteltség témakörében. Prezentációs előadások keretében, videós interjúval színesítve dolgozták fel a résztvevők a témákat, melyek nagyon eltérően jelennek meg a különböző helyeken. Érdekes és tanulságos élmény volt meglátogatni Nicosiát, a kettéosztott várost, melynek fele Görög-, másik fele viszont Törökországhoz tartozik

A ciprusi találkozó képei


Judenburg - Ausztria

2014. február 2-8. között az ausztriai Judenburgban jártak diákjaink, ahol az idősek és a fogyatékkal élők elszigeteltségének témakörét dolgozták fel. Kísérőtanárok Lepold Ágnes és Nagy Marietta tanárnők voltak.

Dávid Bernadett beszámolója a találkozóról

A judenburgi találkozó képei


Kőszeg - Magyarország

2014. május 4-11. között az Isolation projekt zárótalálkozóját tartottuk Kőszegen. Ezt az alkalmat kihasználva megünnepeltük, hogy a nemzetközi projektek iskolánkban pontosan 15 éve futnak, Dr. Mátrai István és Dr. Mátrainé Tálos Ilona kezdeményezésének és munkájának eredményeképpen.

Király Anna beszámolója a találkozóról

A kőszegi találkozó képei


A projekt eredményei

A projekt indulásakor a magyar csoport összegyűjtötte az elszigeteltség összes lehetséges típusát, és készített belőlük egy prezentációt. Az ebből készített diasor arra ösztönözte a résztvevőket, hogy további példákat gyűjtsenek. A későbbiekben az egyes intézmények ezeket a példákat dolgozták ki.

A projekt résztvevői egyetértettek abban, hogy egy logót készítünk. Ennek tükröznie kell a projekt lényegét, és olyannak kell lennie, hogy csaknem akármilyen kicsi illetve nagy méretben is el lehessen készíteni. Az első, kőszegi projekttalálkozón egyetértettünk abban, hogy minden ország néhány logótervet hoz a második projekttalálkozóra Sušicébe, ahol a helyi gimnázium csoportvezetői és képzőművész tanáraiból álló zsűri választotta ki az öt munka közül a legjobbat. Mindegyik csoport jó - már válogatott - alkotásokat mutatott be. Végül a kőszegi csoport munkája nyert.

A csoportok közös elhatározása volt, hogy minden iskola fotóversenyt szervez, amely témája az elszigeteltség. Minden partner a legjobb 5 alkotást viszi Paphosba Ciprusra, ahol a nemzetközi zsűri dönti el, hogy melyik a legjobb alkotás.

A csoportos kincsvadászatban - amelyre Cipruson, Paphosban került sor - minden projektpartner részt vett. A csapatok feladata az volt, hogy egymással együttműködve a térképek segítségével Paphosz történelmi emlékeivel, helyszíneivel kapcsolatos találós kérdésekre válaszoljanak. A tevékenység időtartama közel öt óra volt. A kincsvadászat során a diákok megfigyelhették az egyházi indíttatású elszigeteltség emlékeit, mint a Katakombát, Királysírokat, a híres mozaikokat valamint a kastélyt.

A ciprusi iskola egy videokonferenciát tervezett és szervezett. A videokonferencia - amely sajnos csak kétoldalú, magyar és ciprusi részvételű lett - közben a csoportoknak kollázst kellett készíteniük arról, hogy milyen módon lehet a "bullying" ellen harcolni. Mindkét csoportnak be kellett mutatnia és el kellett magyaráznia az elkészített kollázst.
(A Skype miatt tükörírással kellett készíteniük a feliratokat.)

A videokonferencia képei

Nagyon fontos volt, hogy a projektben részt vevő diákok bemutatkozzanak, hogy a partnerek mielőbb megismerjék egymást a projekt indulásától kezdve. Azok, akik részt kívántak venni a projektben, egy bemutatkozó összefoglalót kellett írniuk magukról. Szintén elvárás volt, hogy egy egyoldalas fogalmazást írjanak arról, hogy mit jelent számukra az elszigeteltség. A bemutatkozásokat és a dolgozatokat feltöltöttük a projekt honlapjára. Ezek az esszék adták meg a további munkák alapját.

Az első találkozón minden partner bemutatta városát, annak környékét. A diasor összegezte a város legfontosabb tulajdonságait. A diákat kiegészítő szöveg szintén sok információt közvetített. Később a csoport úgy határozott, hogy a PowerPoint prezentáció helyett kiállítást szervez. Mérete miatt sajnos csak a PDF változatot tudtuk feltölteni.

Partnerkapcsolatunk eredményeképpen egy közös naptárt készítettünk a főbb témákkal, résztvevő városokkal, iskolákkal. A naptár a jobb disszemináció érdekében a 2015-ös évre készült, így minden iskola tud példányt adni az iskola fenntartójának, a hivatalos szerveknek stb. A naptár terve közös, a fotókat minden intézmény maga készítette. Fel akartuk tölteni a naptár PDF változatát, de a méretet még így is túlhaladta.

Az utolsó projekttalálkozón, Kőszegen részt vett diákok egy többnyelvű, multikulturális előadást szerveztek, és vettek részt benne. A műsor egyébként az "Egyedül, vagy együtt" című Youth in Action projekt résztvevőivel együtt szerveződött. Az előadás során énekek, táncok (népviseletbe öltözve!), versek hangzottak el, voltak láthatók.

A leghatékonyabb disszemináció érdekében a csoport elhatározta, hogy Kőszegen és Budapesten is Flashmobot szervez. A diákok több délutánon keresztül készültek erre az előadásra. Annak érdekében, hogy még hatásosabb legyen, együtt valósítottuk meg a Kőszegen egy Youth in Action projekt keretében tartózkodó fiatalokkal.

Az utolsó projekttalálkozón, Kőszegen a partner iskolák kiállítást rendeztek "Elszigeteltség a művészetben" címmel. A kiállítás megnyitásának, és magának a kiállításnak is a Jurisich Vár Művelődési Központ Lovagterme adott otthont, s egy hónapig volt látogatható. Festmények, fotók, egy nagyon érdekes kollázs valamint digitális anyag is kiállításra került. A kiállítást megtekinthették azok a helyi lakosok és turisták, akik a várat meglátogatták. A kiállítás megnyitóján a város alpolgármestere is beszélt.

Az utolsó projekttalálkozón, Kőszegen iskolánk kiállítást szervezett korábbi Comenius projektjeinkről. A poszterek mutatták a korábbi projektek helyszíneit, témáit, míg a könyveket, tárgyakat korábbi projekttalálkozóink helyszínén gyűjtöttük. Egy poszter mindazokat a helyeket mutatta Európa térképén, ahol projekttalálkozókon jártak a diákok. A kiállítás megnyitása, és maga a kiállítás is a Jurisich Vár Művelődési Központ Lovagtermében került sor, s egy hónapig volt látogatható.

A projekt egyik, legfontosabb része a disszemináció. Emiatt a projekt kezdetekor elhatároztuk, hogy létrehozzuk a projekt honlapját. Több próbálkozás után a legjobb megoldásnak az tűnt, hogy iskolánk honlapjának részeként készítjük azt el. Ezt rendszeresen frissítettük, ugyan a nagy fájlokat nem tudtuk feltölteni. A honlapon további fotók, prezentációk, érdekességek találhatók, és a projektben résztvevő iskolák bemutatkozása is olvasható angol nyelven.
A projekt honlapját Vadász Péter 12.D osztályos tanuló készítette.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft