G.R.Y.B.B. - Gyűrűk az oktatásért

2003-2006

A projekt során számba kívántuk venni a fizikai tevékenységek, a sport etikai, kulturális, pedagógiai és társadalmi értékeit. Meg kívántuk vizsgálni, hogy lehet-e versenyszerűen űzni a sportot, és közben iskolába járni, s ott jól teljesíteni. Meg akartuk figyelni, hogy milyen modelleket, milyen stratégiákat használnak ennek érdekében az egyes országok.

Célunk volt az is, hogy feltárjuk, és bizonyítsuk, hogy milyen szoros a kapcsolat a sport és a demokratikus társadalom etikai értékei, környezetünk, a természet tisztelete, a tudományos fejlődés között.

A sport köztudottan fontos szerepet tölt be az emberiség életében. Segítségével egészségesebben, minőségileg jobban élhetünk, általa igen szoros barátságok szövődnek azonos és különböző nemzetiségű emberek között, megtanítja az egyéneket az ellenfél és ellenség óriási különbségére, önfegyelemre, mások és önmagunk, valamint a természeti értékek megbecsülésére is nevel. Ezen értékei miatt indították újra az olimpiai játékokat, amelynek szimbóluma az egymásba fonódó 5 színes gyűrű. Mivel a koordinátor iskola városkája, Oulx mellett kerültek megrendezésre a 2006-os téli olimpiai játékok, ezért választottuk a projekt címéül a "Gyűrűk az oktatásért" nevet. A zöld, piros, sárga, kék és fekete karikák szimbolizálhatják mindazt is, amit célul tűztünk ki.

Partnereink között voltak olyan intézmények, amelyekben kísérleti szinten futottak már bizonyos programok, amelyek modellek alapját képezhetik az élsportolók oktatásához. A koordinátor iskola pl. Piemonte tartományban a versenyszerűen síelő diákok számára biztosítja az iskolai felkészülést. Célunk volt tehát az is, hogy lehetőség szerint a különböző modelleket összegyűjtsük, segédanyagokat készítsünk, s azokat az élsportolókat is tanító iskolák számára, mint jó gyakorlat ajánlhassuk.


Tevékenységek

A hároméves projekt egyik témája az egészséges életmód volt, amely azt is vizsgálta, milyen az egészséges étrend, az adott ételek energiatartalma stb. Ennek kapcsán jutott eszükbe diákjainknak: mi lenne, ha megnéznénk, mekkora energia szabadul fel, ha pl. egyetlen szem mogyorót elégetünk. Lényegében szervezetünkben is ez történik: a mogyoró zöméből szén-dioxid és víz lesz.

Elvégezték a mérést a diákok, és megdöbbentő eredményt kaptak: egy deciliter víz hőmérséklete jelentősen emelkedett egyetlen mogyoró elégetésekor. Persze a következő lépés az volt: mennyit kell dolgoznunk ahhoz, hogy ettől az energiától megszabaduljunk. Utána már természetesen jött a kérdés: és a többi tápanyaggal mi a helyzet? Ebből aztán természetesen előadást készítettek, és azt még egy fizika tanárképzés keretében Enni vagy nem enni (angolul To eat or not to eat) címmel elő is adták.

Szintén feldolgozták azt a témát, hogy mit és mennyit igyunk. Ezzel kapcsolatosan készült egy angol nyelvű prezentáció (To drink or not to drink) is, angol nyelvű lerással együtt.

Ugyancsak e projekt kapcsán születtek a szívvel kapcsolatban összefoglalók. Ezek közül a Heart című kifejezetten a szív biológiai vonatkozásaival foglalkozik, míg a Beating mercury heart a szívet modellezi higanycseppel. (angol nyelvű leírással)


Az első projektév a kék karika jegyében az egészségneveléssel, egészséges életmóddal foglalkozott.

Az első projektévben a következő tevékenységek valósultak meg:

 • A projektet részletesen ismertettük a résztvevő diákokkal és kollégákkal. Adatokat gyűjtöttünk az iskola, a város és környezete, valamint a város sportjának bemutatásához. Felkészültünk az Oulx-i projekttalálkozóra, rögzítettük, hogy ki mit vállal.
 • Egészségnevelési felméréseket végeztünk; Megvizsgáltuk a tanulási módszereket és szokásokat. A kőszegi projekttalálkozón beszámoltunk az addig elvégzett feladatokról, s az újakat jelöltük ki, diákelőadásokat tartottunk. Itt részleteztük a második év feladatait.
 • Feldolgoztuk az egészséges életmóddal, a versenysport és tömegsport viszonyával, a doppingszerek veszélyeivel kapcsolatosan gyűjtött anyagot, s arról a menorcai projekttalálkozón számolunk be. Ugyancsak itt összegeztük az év eredményeit, cseréltünk információs anyagot.
 • Eredményeinket cikkekkel, videokazettákkal, kiadványok segítségével ismertetjük meg környezetünkkel.

A második projektév a sárga és a fekete karika jegyében a sport és természettudományok kapcsolatával, illetve a kultúrák és nyelvek bemutatásával foglalkozott.

A második projektévben a következő tevékenységek valósultak meg:

 • A projektet részletesen ismertettük az abba újonnan bekapcsolódó diákokkal és kollégákkal. Adatokat gyűjtöttünk oktatási módszerekről, felfrissítettük kiállítási anyagainkat. Felkészültünk az év projekttalálkozóira, rögzítettük, hogy ki mit vállal.
 • Az egészségnevelési felmérések eredményeit ismertettük, következtetéseket vontunk le belőle, előadásokat szerveztünk. Megvizsgáltuk a tanulási módszereket és szokásokat. Témákat jelöltünk ki, amelyeket az arra vállalkozók projektmunkával dolgoztak fel, s azokról előadásokat tartottak diáknapokon, versenyeken, tanártovábbképzéseken. (Helyezést értek el a British Council által kiírt pályázaton, valamint a két tanítási nyelvű iskolák országos versenyén.)
 • Anyagot gyűjtöttünk és a diákok részére projektmunkát hirdettünk a sport és természettudományok kapcsolatáról.
 • Meghirdettük a foto és logo pályázatot, s a helyi zsűrizést követően a legjobbakat továbbítottuk. Meghirdettük az ország bemutató pályázatot (értékelése a 3. év első projekttalálkozóján lesz.) Szintén pályázatot írtunk ki a diákok részére riportok készítésére paralimpikonokkal, élsportolókkal.
 • Szerveztük a közös zenés táncos irodalmi műsort.
 • Eredményeinket cikkekkel, videokazettákkal, kiadványok segítségével ismertettük meg környezetünkkel.

A harmadik projektév a zöld és a piros karika jegyében a sport és a környezet kapcsolatával, illetve a sport és a versenyek bemutatásával foglalkozott.

A harmadik projektévben a következő tevékenységek valósultak meg:

 • A projektet részletesen ismertettük az abba újonnan bekapcsolódó diákokkal és kollégákkal. Adatokat gyűjtöttünk oktatási módszerekről, felfrissítettük kiállítási anyagainkat. Felkészültünk az év projekttalálkozóira, rögzítettük, hogy ki mit vállal.
 • Megvizsgáltuk a tanítási módszereket és szokásokat elsősorban a természettudományi és környezetvédelmi területen. A diákokkal együtt megvizsgáltuk, milyen területen igényelnék leginkább a segítséget, ha nem járhatnának rendszeresen iskolába. Ennek alapján a természettudományi tárgyakból angol nyelvű segédanyagot készítettünk (elsősorban két tanítási nyelvű osztályaink diákjainak).
 • A diákok anyagot gyűjtöttek a paralimpia magyarországi történetéről, riportot készítettek paralimpikonokkal, s ezt a projekttalálkozó alkalmával elő is adták.
 • A meghirdetett video pályázatra beérkezett munkákat értékeltük, s a helyi zsűrizést követően a legjobbakat továbbítottuk.
 • Szerveztük a közös zenés táncos irodalmi műsort.
 • Eredményeinket cikkekkel, videokazettákkal, kiadványok segítségével ismertettük meg környezetünkkel, illetve minden lehetséges fórumon.

Projekttalálkozók

1. találkozó

Az első projekttalálkozóra a terveknek megfelelően a koordinátor iskola szervezésében Oulxban került sor 2003. november elején. Az iskola nem volt ismeretlen számunkra, hiszen egy korábbi nyelvi projektben már volt alkalmunk megismerni egymást. Erre a koordinátor iskola javaslatára csak tanárok utaztak, mivel ekkor pontosítottuk a projekt részleteit. A magyar résztvevők: Dr Mátrainé Tálos Ilona, Jandrasitsné Maincz Gyöngyi, Hani Tibor, Móricz Imre. A találkozó előtt a koordinátor hírlevélben írta meg, hogy milyen adatokat vár az egyes partnerektől, s milyen hosszúságú tájékoztatót kér az iskoláról, az egészségnevelésről és a sportprogramokról.

Ekkor tájékoztattuk egymást arról, hogy az egyes iskolákban milyen módon vetődik fel annak kérdése, hogy néhány diák valamely ok miatt huzamosabban hiányzik az iskolából, s erre milyen megoldást találnak.

Szintén ekkor mutatták be a 2006-os Téli Olimpiai Játékok színhelyét, ahol majd a háromévesre tervezett projekt záró projekttalálkozója lesz.


2. találkozó

A második projekttalálkozóra Kőszegen került sor 2004. február közepén. A projekttalálkozóig az egészséges életmóddal, a sportolási szokásokkal és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük az iskolák tanulóinak, s ezt összesítve meg kellett küldeniük számunkra. A kérdőívet iskolánk tanárai állították össze, s annak értékelését is mi végeztük el a projekttalálkozó előtt.

A projekttalálkozó összes részletét folyamatosan küldtük e-mailben a partnereknek, s a koordinátor iskola honlapján is elérhető volt minden információ.

A találkozóra országonként általában 2 tanár és 2 diák érkezett, kivéve a spanyol (menorcai) iskolát, ahonnan 6 diák jött. (A menorcai iskolát már egy korábbi projektünkből ismerjük, javaslatunkra csatlakoztak e projekthez.) A tanárok szállodában, a diákok diákoknál laktak.

A találkozóra időzítettük a diákhetet, amikor a szokásos tanítási órák helyett különböző rendezvényekre kerül sor. Két nap több szekcióban előadásokkal telt el. Az egyik szekcióban minden előadás angolul zajlott. Volt az előadók között mentálhigiénés szakember, orvos, sportoló, s itt kaptak helyet a projektben részt vevő iskolák diákelőadásai is. Sportolási szokások, étkezési szokások, bőrszín és napozás, bulemia és anorexia, kábítószer-függőség, szerepeltek többek között az előadásokon. Másrészt néhány diák ismertette a kérdőívek eredményeit. Ugyancsak itt tartott előadást az olasz koordinátor, amelyben bemutatta a téli olimpia színhelyét, valamint egy nagyon mulatságos rajzfilmet, amelyben az olaszok hasonlították magukat a többi EU ország állampolgáraihoz.

A délutáni városnézést követően a Jurisich Vár Művelődési Központ lovagtermében a városi közönség egésze számára mutatta be a koordinátor a 2006-os Téli Olimpiai Játékok színhelyeit, az olimpia eszméit. Ugyanekkor tartotta a világbajnok kötélugró csapat (amelynek 4 tagja iskolánk tanulója) bemutatóját.

A találkozó utolsó napján délelőtt munkamegbeszéléseket tartottunk, délután pedig megtekintettük a város és környékének sportolási lehetőségeit.

A kőszegi találkozó képei


3. találkozó

A harmadik projekttalálkozóra Menorca szigetén, Ciutadellában került sor 2004. május közepén. Ide hivatalosan 3, gyakorlatilag 5 tanár és 4 diák utazott tőlünk. A magyar résztvevők: Dr Mátrainé Tálos Ilona, Jandrasitsné Maincz Gyöngyi, Hani Tibor, Móricz Imre, Bindes Krisztina valamint Kappel Nóra, Kimmel Zsófia, Néveri Árpád és Söjtöri Nóra voltak.

A találkozón az előre eltervezettnek megfelelően zajlottak a programok. A már meghatározott témában munkamegbeszélésekre és diákkonferenciára került sor. Itt ismertettük a testtömeg index értékekre vonatkozó megállapításainkat, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb előadásokra került sor.

Az egészséges életmód jegyében látogatást tettünk sportlétesítményekben, megismerkedtünk a vízi sport lehetőségeivel, kerékpár túrán vettünk részt a természetvédelmi területeken.

Szintén e találkozón rögzítettük a következő két év találkozóinak várható időpontjait és főbb témáit. (Ez ugyan már a pályázatban is körvonalazódott, azonban tovább pontosítottuk a minél jobb felkészülést biztosítandó.) Ugyancsak ekkor került sor a projekt értékelésére is.

A menorcai találkozó képei


4. találkozó

A negyedik (második évben első) projekttalálkozóra a terveknek megfelelően, a cseh iskola szervezésében került sor Odryban 2004. október elején. A találkozóra az anyagi lehetőségek mérlegelése után 5 tanár és 7 diák utazott, a diákok közül kettő családnál lakott, a többiek a tanárokkal együtt hotelben laktak. A magyar résztvevők: Dr Mátrainé Tálos Ilona, Dr Mátrai István, Hani Tibor, Tóth Botond, Kocsis Zsigmondné valamint Kiss Adrienn, Nagy Alexandra, Pödör Tímea, Vlasits Anett, Vass Renáta, Volcz Ágnes és Csornai Klaudia voltak. Ez azonban nem okozott gondot, hiszen az éjszakát kivéve a többi diákkal együtt töltötték. A találkozóra az előző évben rögzített terveknek megfelelően készültünk, emellett a találkozó előtt a koordinátor hírlevélben írta meg, hogy milyen adatokat vár még az egyes partnerektől, s milyen hosszúságú előadásokkal készüljünk a természettudományok és sport, valamint az iskolai hagyományok területéről.

Mint eddig minden alkalommal, sportversenyeket is szerveztünk, e találkozón kissé hangsúlyosabb volt ez, mivel kis-olimpiát szerveztünk.

Egyéb hagyományos programok is voltak, hiszen a partneriskolák diákjai és tanárai mellett állandóan jelen voltak szülők, a városka polgárai, elöljáróinak képviselői. (Ez a többi projekttalálkozóra is igaz.) Ezért az olasz koordinátor ismét bemutatta a 2006-os Téli Olimpiai Játékok színhelyét, ahol majd a háromévesre tervezett projekt záró projekttalálkozója lesz. Ugyanilyen hagyományos program volt a nemzetközi konyha, ahol ételeinket mutattuk be.

A megbeszéléseken rögzítettük az előttünk álló feladatokat, megbeszéltük, hogy milyen kiegészítéseket illetve változtatásokat tartunk szükségesnek a megújítási pályázathoz.

Bemutatkozott a vendéglátó iskola és város számos művészeti és sport csoportja is, s maradt idő a környék természeti értékeinek megismerésére is. Külön említésre érdemes, hogy az iskola névadója Comenius, s meglátogattuk Comenius szülőfaluját is.

A cseh találkozó képei


5. találkozó

Az ötödik (a második évben második) projekttalálkozóra a terveknek megfelelően a franciaországi Embrunben került sor 2005. áprilisában. A találkozóig kellett összegyűjtenie minden partnernek az adott helyszíneken legjobbnak talált fotókat és logokat, fel kellett dolgozni a kiadott témákat: az egyes nemzetek kultúrájának jellemzőit, nyelveink jellemzőit. Ugyancsak össze kellett gyűjtenie minden partnernek oktatási módszereik jellemzőit. Szintén fel kellett dolgozni egy menet közben kiválasztott újságcikket.

A projekttalálkozó összes részletét folyamatosan küldtük e-mailben a partnereknek, s a koordinátor iskola honlapján is elérhető volt minden információ. Külön feladatunk volt a közös műsor zenei részének irányítása, amelyet énektanárunk végzett. Ehhez a találkozón részt vevő diákok hangszerismeretében hangszerelni kellett egy kiválasztott darabot. Mivel azonban az előadást magát senki nem koordinálta, vállaltuk ezt a feladatot is.

A találkozóra országonként általában 4 tanár és 4 diák érkezett, de a cseh, a magyar és a spanyol delegáció ennél népesebb volt. A tanárok szállodában, a diákok diákoknál laktak. A magyar résztvevők: Dr Mátrainé Tálos Ilona, Dr Mátrai István, Móricz Imre, Móriczné Szecskó Rita, Ágotha Zoltán és Trifusz Péter, valamint Kollerits Nóra, Váradi Júlia, Szikora Petra, Németh Gábor, Móricz Máté, Kovács Tomasz és Söjtöri Nóra voltak.

A találkozó során ismét sort kerítettünk a szokásos tevékenységekre: óralátogatás, kiállítás, nemzetközi konyha, sportversenyek, előadások, megbeszélések. Ugyancsak elmaradhatatlan volt a torinoi Téli Olimpiai Játékok bemutatása, amelyet ebben az esetben nem a koordinátor, hanem a TOROC munkatársainak előadásában láthattunk, lévén, hogy Embrun a leendő helyszíntől csak néhány km-re van.

Nagyon sikeres volt a közös előadás, amelyet a környék egyik faluházában tartottunk. Számos vendég élvezte a közös zenekar és kórus előadását, a 6 nyelven előadott verseket, és a táncokat. Büszkén mondhatjuk, hogy a magyar csapat tagjai oroszlánrészt vállaltak a műsor szervezésében és a szereplésben is. A legnagyobb sikert a két magyar táncospár aratta. (Előző nap nagy felháborodást keltett, hogy a magyar fiúk szobájában borosüveget találtak. Amikor magyarázatként mondták, hogy a tánchoz kell, nem akarták elhinni, csak másnap bizonyosodtak meg erről.)

Szerencsétlenül sikerült az újságcikkek elemzése, mivel a téma meglehetősen távol esett sokunk érdeklődési területétől: Arafat halálának értékelése az egyes újságokban. Az ötlet – hasonlítsuk össze, hogy egy nagy horderejű hír miként jelenik meg az egyes országok újságjaiban – jó volt, csak a választott téma nem.

A francia találkozó képei


6. találkozó

A hatodik (a harmadik évben az első) projekttalálkozóra a terveknek megfelelően a holland iskola szervezésében került sor Hoornban, 2005. november elején. A találkozóra az anyagi lehetőségek mérlegelése után 4 tanár és 4 diák utazott. A diákok családnál laktak, a tanárok hotelben. A találkozóra a legkedvezőbb módon egy bérelt minibusszal jutottunk el, amelyet két tanár vezetett. Az 1700 km-es távolság miatt 1-1 tranzitszállást be kellett iktatnunk. A magyar résztvevők: Dr Mátrainé Tálos Ilona, Dr Mátrai István, Móricz Imre és Trifusz Péter, valamint Kollerits Nóra, Kiss Kata, Takács Judit és Söjtöri Nóra voltak. A találkozóra az előző évben rögzített terveknek megfelelően készültünk, emellett a találkozó előtt a koordinátor hírlevélben írta meg, hogy milyen adatokat vár még az egyes partnerektől, s milyen hosszúságú előadásokkal készüljünk a környezeti nevelés és sport, valamint a hazai paralimpia témájában.

Mint eddig minden alkalommal, sportversenyeket is szerveztünk, de ezen a találkozón nem ezen volt a fő hangsúly.

Egyéb hagyományos programok is voltak, hiszen a partneriskolák diákjai és tanárai mellett állandóan jelen voltak szülők, a városka polgárai, elöljáróinak képviselői. (Ez az eddigi projekttalálkozóra is igaz.) Ezért az olasz koordinátor ismét bemutatta a 2006-os Téli Olimpiai és Paralimpiai játékok színhelyét, ahol aztán a hároméves projekt záró projekttalálkozójára sor került, s a versenynek mi is részesei lehettünk. Ugyanilyen hagyományos program volt a nemzetközi konyha, ahol ételeinket mutattuk be.

A megbeszéléseken rögzítettük az előttünk álló feladatokat, megbeszéltük, hogy milyen módon értékeljük a projektet, milyen végtermékeket állítunk elő közösen, illetve egyénileg.

Bemutatkozott a vendéglátó iskola számos művészeti és sport csoportja is, s maradt idő a környék természeti értékeinek megismerésére is. Kicsit talán az interkulturális elemekben volt szegényebb e találkozó, látványos együttműködésre nem került sor. Ugyanakkor két rendkívüli, örökké emlékezetes elemét meg kell említeni a találkozónak.

Találkozókkor mindig nagy kérdés: ki kihez kerül? Hogyan párosítjuk a diákokat. A hoorni koordinátor ezt egy remek játékkal oldotta meg, amely egyúttal biztosította azt is, hogy a fiatalok már a találkozás előtt sűrűn váltsanak e-mailt. Ugyancsak fantasztikus volt a koordinátor és segítői által vezetett számos jégtörő foglalkozás.

A másik kiemelkedő program az volt, amelyben egy tolószékes kosárlabdás mesélte el, hogyan segített neki a sport abban, hogy tovább tudjon élni bénulása után. Még megdöbbentőbb volt, hogy a fiatalok maguk is kipróbálhatták, hogy tényleg lehet még tolószékben is kosárlabdázni.

A holland találkozó képei


7. találkozó

A hetedik (a harmadik évben a második) - és egyben az egész projekt során az utolsó - projekttalálkozó a terveknek megfelelően a koordinátor iskola városkájában, Oulxban volt. Nagyon eseménydús, rendkívüli találkozó volt ez.

A projekttalálkozó összes részletét folyamatosan küldték e-mailben a partnereknek a koordinátorok, s a koordinátor iskola honlapján is elérhető volt minden információ. Az eddigi hagyományokat csak részben tartottuk meg, hiszen bizonyos elemeiben a projekttalálkozó sokkal bővebb volt. A találkozóval egyidőben szervezte a koordinátor a mintegy 150 fiatal részére az ifjúsági találkozót, és szintén ekkor került sor iskolánk egészségvédő csoportja és az oulxi iskola egy csoportjának találkozójára az Ifjúság 2000-2006 program keretében. Így a projekttalálkozóra érkezett fiatalok és tanárok további kapcsolatokat is ki tudtak építeni, s számos élményben volt részünk. (A találkozó egyik színfoltja volt a bolíviai diákcsoport.)

A találkozóra 5 tanár és 7 diák utazott. Itt is a tanárok szállodában (egy szerzetesrend által üzemeltetett motelben), a diákok diákoknál laktak. A magyar résztvevők: Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Dr. Mátrai István, Hani Tibor, Tóth Botond, Jandrasitsné Maincz Gyöngyi, valamint Gödölle Eszter, Manning Eileen, Takács Judit, Küttel Orsolya, Vecsei Márton, Horváth István és Lenchés Márton voltak.

A találkozó során ismét sort kerítettünk a szokásos tevékenységekre: óralátogatás, kiállítás, nemzetközi konyha, sportversenyek, előadások, megbeszélések. A paralimpiai játékok két versenyszámára és a záróünnepségre jutottunk el, s mindegyik nagyon nagy élmény volt. Nem kis meglepetést okoztunk a magyar paralimpikonoknak, amikor a záró ünnepségre való bevonuláskor megpillantották a sok magyar zászlót.

Nagyon sikeres volt a közös előadás, amelyet immár hagyományosan a magyar csapat szervezett meg az iskola előtt felállított hatalmas sátorban, ahol a több száz fő a kiállítást, az előadást, a műsort láthatta, illetve hallhatta. Az előadás fénypontja az Európa bajnok kötélugró csapatunk bemutatója volt. (Ők nem a projekttalálkozóra, hanem az Ifjúsági cserére érkeztek, de a nemzetközi konyhán, előadáson és néhány programon szintén részt vettek.

Mind a tanároknak, mind a diákoknak hatalmas élmény volt e találkozón való részvétel, bár a sok egyéb program miatt meglehetősen hosszú napjaink voltak, hogy a kitűzött feladatokkal végezni tudjunk.

Az olasz találkozó képei


A projekt eredményei

A termékek nyomtatott, elektronikus formában, videón és fotókon állnak rendelkezésre. Típusuktól függően az eddigi gyakorlatnak megfelelően olyan példányszámban készítettük el azokat, hogy a résztvevők és az iskolák rendelkezhessenek vele, tudják a további munkához felhasználni.

Az iskolai könyvtárakban hozzáférhető mindegyik termék. A nyomtatott anyagok általában magyar és angol nyelvűek. A honlapon sok anyagot elhelyeztünk, s ezek a belső használatban elérhetők. Minden összefoglaló elérhető több nyelven a koordinátor iskola honlapján.

Az alábbi táblázat a termékeket, azok jellemzőit foglalja össze.

Termék címe Típusa Nyelve Terjedelme Megjegyzés
Poszter-sorozat (Kőszeg és Magyarország bemutatására) poszter EN 10 karton Iskolában
Sportszótár szöveg HU, EN, IT 10 oldal Nyomtatásban, floppyn
Kőszeg sportja szöveg HU, EN 21 oldal CD-n is
Magyarország dióhéjban szöveg HU, EN 9 oldal CD-n is
JMG sport szöveg HU, EN 4 oldal
+ kép
CD-n is
Felmérések kérdőívei, össze­sí­té­se, elemzései, előadások CD HU, EN Minden isko­lá­ban
Fotóalbum Minden isko­lá­ban, CD-n is
Előadások ppp vázlata ppp HU, EN Minden isko­lá­ban
CD a projekttalálkozókról CD EN Minden isko­lá­ban
DVD a projekttalálkozókról DVD EN Minden isko­lá­ban
DVD a zenés táncos irodalmi műsorról DVD EN, HU, IT, ES, CZ, NL Minden isko­lá­ban
Fizika, kémia laborjegyzet jegyzet EN 130 oldal Iskolában: bel­ső honlapon
Honlap:
www.desambrois.it
EN, IT Több anyag több nyelven érhető el.
Újságcikkek HU, ES,
IT, NL
Konferencia könyv EN, HU, IT, ES, CZ, NL 1 példány a könyvtárban
Szerves kémia jegyzet jegyzet EN 80 oldal 50 példány
Szervetlen kémia jegyzet jegyzet EN 50 oldal 50 példány

Mindemellett sok a fotó, amelyekből albumokat készítettünk, posztereket állítunk belőlük össze, amelyek egy része állandó kiállításként, egy része időszakos kiállításként tekinthető meg az iskolában.


A projekt értékelése

A jelzések szerint (a kollégák nagy részének véleménye alapján) más diákokkal, kollégákkal való találkozás, információcsere egyértelműen pozitív hatással van a pedagógusok személyiségére. A közvetlen információanyagon túl a beszélgetések tágítják látókörüket.

Projektünkben különösen igaz, hogy a módszertani eszköztárat a projekt tapasztalatainak bővítenie kell, hiszen ez maga a cél is. Az első évben is sok tapasztalattal gazdagodtunk, megfigyeltük más intézmények egészségnevelési, testnevelési programjait. A felmérések eredményeinek elemzése is jelentős volt, hiszen ennek alapján össze tudjuk hasonlítani iskolánkat a többi intézménnyel. A második évben különös gondot fordítottunk az interkulturális elemek oktatásának módszereire, annak elterjedtére. Emellett bővebben ismerkedtünk a projektmunkával, a távoktatással.

Számos olyan ötletet láttunk, amelyek némelyikét a kollégák is fel tudják használni, pl. egyes táplálékok magas energiatartalmának kísérleti becslése stb. Ezek alapján mind több olyan kísérletet sikerült összeállítani, amelyekkel tanulóink versenyeken, továbbképzéseken, diáknapi előadásokon vettek részt.

A diákok nagy része most találkozott először a projektmunkával. A jelek szerint a jövőben, a diákok későbbi életében a projektmunkának egyre nagyobb lesz a jelentősége, a projekt sokat adott nekik.

A diákok elmondták, hogy a projektben mit tettek, ez fejlesztette kifejező készségüket. Sok diák most tanulta meg, hogy egy adott téma feldolgozásához hogyan kell a könyvtárban a megfelelő irodalmat megtalálni, felhasználni, arra hivatkozni. Természetszerűen fejlődött idegen nyelvi kommunikációs készsége azoknak a diákoknak, akik e-mailen keresztül, illetve a projekttalálkozóra utazván tartották a partnerekkel a kapcsolatot. Ugyancsak hasznát látták a projektmunkának pl. a Bugát Pál verseny döntős diákjai, hiszen ott is hasonló feladatokkal találkoztak.

Az előadások összeállítása, nagyközönség előtt való elmondása (ráadásul angol nyelven) mind hozzájárultak a készségek fejlesztéséhez. Többen e projekt kapcsán tartott kiselőadásukkal szerepeltek egyéb versenyeken, pl. két tanítási nyelvű iskolák versenyén, a British Council által kiírt pályázaton, vagy éppenséggel a fizika tanári konferencián. A partnerek zöme is hasonlóan pozitív hatásról számolt be – természetesen megfelelő életkor esetén.

A statisztikai feldolgozások esetén az egyes csoportok és az egész minta értékelése is tanulói közreműködéssel történt, így ez is fejlesztette ilyen jellegű készségeiket. Mindezek azonban csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül.

A résztvevők önismerete és önbizalma egyértelműen fejlődött a projekt hatására. Több kevésbé önálló diák most jött rá, hogy tud önállóan is dolgozni.

Megbeszéléseinkkor egyértelművé vált, hogy a partner iskolák zömében nagyon pozitív volt a projekt hatása, és a projekt termékeit fel fogják használni az oktatásban. Saját intézményünkben még inkább lehetett érezni a hatását, mivel a projekt indításakor került iskolánkba a jelenleg világbajnoki ezüstérmes kötélugró csapat 4 tagja, valamint egy éve egy kerékpárversenyző. Az ő oktatásuk merőben más feladatok elé állította a kollégákat, mint az eddig megszokott.

Az egész projektmunkára nagy hatással volt az a tény, hogy az érettségi tárgyak némelyikénél projektmunkát kell bemutatni a szóbeli vizsga egyik részeként. Így lassan általában megszokottá válik majd, és megfelelő rutin esetén rendkívül hasznos lesz.

Talán a fentiek miatt is, talán pedig azért, mert sporttal kapcsolatos projektről van szó, a kollégák zöme az eddigiekhez képest sokkal jobban érdeklődött a projekt és a kidolgozása közben elsajátítható ismeretek, új módszerek iránt. Sok új információt, ötletet lestünk el egymástól, amelyeket jól tudunk felhasználni a tanítási folyamat során, s sokan beépítik ezeket a tanítás folyamatába.

A szemléletmódra, mint minden együttműködés, szakmai konzultáció, ez a projekt is nagy hatással volt. Ugyancsak jelentős olyan információmennyiség birtokába jutottunk, amely segít abban, hogy a nevelési folyamatban mire helyezzük a fő hangsúlyt.

Az eddig szerzett tapasztalatokat mindamellett máris kamatoztatni tudjuk olyan tanulók esetében, akik hosszabban távol vannak az iskolától, de nem magántanulóként végzik azt.

Egyik próbája volt e módszernek a projekt azon része, amelyben 5 fiatal előadást készített az általános iskolai fizikatanári konferenciára. A téma javaslatot megkapták, néhány forrást megjelöltünk, s maguk állították össze a mintegy 10-15 perces kísérletekkel demonstrált bemutatót. Így az öt előadás pontosan egy 60 perces műhelyfoglalkozást töltött ki, amelyet háromszor ismételtek meg nagy sikerrel.

Ugyancsak szép eredményeket sikerült elérnie több diáknak a British Council által kiírt pályázaton, valamint a Bugát Pál versenyen a hasonló módszer alkalmazásával.

Az évek során egyre kisebb gondot okozott az angol nyelv nem megfelelő szintű ismerete, minden delegációban voltak a projekttalálkozókor angolul jól beszélő tanárok, diákok. Néhány esetben ugyan okozott gondot a szakszókincs hiánya elsősorban a spanyol és francia delegációnál, de ez is áthidalható volt. Kisebb gondot okozott az is, hogy a cseh iskola a diákok életkora miatt "kilógott" a többiek közül.

Nehézséget okozott intézményi szinten a projekttalálkozókon való részvétel a tanítási órák helyettesítése miatt. Igyekeztünk ugyan az órák jelentős részét elcserélni, így is maradt azonban olyan, amelyet helyettesíteni kellett. Szerettük volna olyan időre szervezni a találkozót, hogy legalább egy része szünetre essen, de a partnerek egy része ezt nem vállalta, mivel ők szünetben nem dolgoznak.

Az eredeti tervektől lényeges eltérés nem volt, ugyan terveinket érzésünk szerint nem sikerült teljesen megvalósítani. Nagyon sokat kellett azért küzdenünk, hogy a partnerek is ugyanolyan mértékben koncentráljanak az eredeti célokra, mint mi. Többen hajlamosak voltak a sport szerepére, jelentőségére koncentrálni, és nem ügyeltek arra, hogy a módszertani kínálatot bővítsék. Minket e tekintetben maximalistának tartottak.

Így a módszerek összegyűjtése háttérbe szorult, helyette elsősorban olyan jegyzeteket készítettünk, amelyeket azok a diákok tudnak jól használni, akik nem tudnak rendszeresen iskolába járni.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft