Celebrating Cultural Diversity - A kulturális sokszínűség ünneplése

2008-2010

A projekt az európai országok kulturális örökségére, hagyományaira - hagyományos ünnepeire, szokásaira, dalaira, táncaira - összpontosít. A projekt kivitelezése során olyan soknyelvű, sokkultúrájú oktatási együttműködést valósítunk meg, amely egyszerre erősíti a diákok hazafiságát és európaiságát, s fejleszti az európai polgárok értékes hagyományainak megőrzéséért érzett felelősségérzetüket.

Ennek érdekében tanulmányozzuk partnereink országának kulturális örökségét, és ilyen jellegű ismereteinket terjesztjük is. A tanulási folyamat toleranciára nevel: fejlesztjük az életvitelben lévő különbözőség elfogadását, tiszteletben tartását. Mindezt nem csupán az iskolában, hanem az egész helyi közösségben szeretnénk megvalósítani.

Célunk, hogy a projekttevékenységek során a diákokban kifejlesszük azt a képességet, amely segítségével ki tudják alakítani, és fenn tudják tartani a kulturális különbségeket tisztelő és elismerő közeget, valamint számos készségüket, mint pl. angol nyelven folyó kommunikációs képességüket, a modern kommunikációs és információs technika használatát és olyan értékrendet, amely később magánéletükben és szakmai karrierjük szempontjából is nagyon fontos lesz.

A projektet Ms Teresa Santos, a Forave [http://www.forave.pt] iskola [Lousado, Portugália] angol tanára álmodta meg. Sajnos ők nem kaptak támogatást, de reméljük, hogy legalább részben tudnak csatlakozni a projekthez.


Projekttalálkozók

1. találkozó

2009. január 26 - február 2. között került sor a spanyolországi Tenerifén az első projekttalálkozóra. Iskolánkat Keszei Balázs igazgató­helyettes, Bancsó Sándor, Dr. Mátrai István, Dr. Mátrainé Tálos Ilona tanárok, valamint Horváth L. Bence, Horváth Helga, Kampits Bence, Keszei Soma, Szele Tamás tanulók képviselték.

A tenerifei találkozó képei


2. találkozó

2009. április 14-20. között a projekt keretein belül először láttuk vendégül a spanyol és az olasz projektpartnereket Kőszegen.

A kőszegi találkozó képei


3. találkozó

2010. február 10-14. xxx között rendezték meg az altamurai projekttalálkozót. Résztvevők: Dr. Mátrai István, Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Lepold Ágnes, Szeléné Varga Márta tanárok, és xxx diák.

Az altamurai találkozó képei 1. rész
2.rész


4. találkozó

2010. április 19-26. között került sor a záró projekttalálkozóra városunkban.

A kőszegi találkozó képei


A projektben résztvevő diákok

A projektben iskolánkból összesen 39 diák vett részt.

A kőszegi diákok képei


A projekt eredményei

A projekt honlapját a projektben részt vevő IT tagok készítették a projekt kezdetekor. Folyamatosan frissítették. A honlapon megtekinthetők a projekt legfontosabb jellemzői, mint annak fő céljai, a résztvevő partner intézmények, a projektben résztvevő diákok. Szintén tartalmazza a letölthető projekttermékeket. Továbbküld a fotogalériára, és megadja a kapcsolatot, ahol további információ kérhető a projekttel kapcsolatban. Sajnos a nagyobb méretű filmek itt nem elérhetőek.

A diákok fotókat készítettek és gyűjtöttek, majd kiállítást állítottak össze, hogy bemutassák iskolájukat, városukat, környéküket, növényeiket, állataikat, ételeiket és italaikat, valamint fontosabb ünnepeiket. A kiállítást bemutató céljából a projekttalálkozók, valamint disszeminációs célból a diákhét és a Comenius hét alkalmával lehetett megtekinteni. A kiállítás anyaga jelenleg az iskola könyvtárában egy albumban tekinthető meg.

A diákok több területről gyűjtöttek anyagokat, és ezekről előadásokat tartottak. Ezeket a bemutató előadásokat a négy projekttalálkozóra osztottuk el. Egyik nagyobb rész volt az oktatási rendszerek és iskolák. A diákok Power Point prezentációkkal mutatták be oktatási rendszerüket, annak előnyeit, hátrányait és iskolai hagyományaikat. Az előadások után összehasonlították oktatási rendszereiket. A bemutatók a projekt honlapján elérhetők.

A diákok bemutatókat készítettek a Karácsonyról, Húsvétról, karneválokról, valamint különleges városi rendezvényeikről. Az előadások kiemelik az egyes országok ünnepeinek legjellemzőbb tulajdonságait, és azt is, hogy milyen különbségek vannak ünnepi szokásaink között az ünneplés módja, ekkor szokásos ételeink és italaink, öltözékeink stb. között. A bemutatókat a honlapon lehet elérni.

A fotó galéria az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy az együttműködés egészét dokumentáljuk. Fotókat készítettünk tevékenységeinkről, a barátságról, a kiállításokról, műhelyfoglalkozásokról, bemutatókról, informális eszmecserékről, és általában a projekt minden főbb momentumáról. Ennek segítségével a látogató végig követheti a projekttalálkozókat, a városnézéseket, néha az adott ország egyéb látványosságait is. A fotókat a partnerek megosztották egymással, és a honlapon is megtekinthetők.

Minden projekttalálkozón szerveztünk nemzetközi kulturális műsort dalokkal, táncokkal, népviselettel, zenével (mind külön egyes nemzetek előadásában, mind közösen), versekkel. Ezek az előadások mind nagyon fontosak voltak, hiszen ezek a legsikeresebb disszeminációs eszközök, valamint a legjobban bizonyítják a kulturális sokszínűség előnyeit. Sajnos technikai akadályok miatt ezek nem tölthetők fel a honlapra, de az iskolákban elérhetők.

A projekttalálkozók mindig a projekt legnépszerűbb részei. A diákokat megérinti az idegen, illetve külföldi kultúra, építészet, zene, életstílus, földrajz, történelem stb. Több diák örömmel számol be ezekről a találkozókról, élményeikről újságcikkekben. Néhány újság vevő erre, és megjelenteti e cikkeket a projektről. Ezek megtalálhatók az elektronikus könyvtárban, de néhány cikk a projekt honlapján is elérhető.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft