A gimnáziumi tantestület adatai

Név Szak Megbízatás
Keszei Balázs biológia, kémia, környezetvédelem igazgató
Móricz Imre német nyelv, történelem igazgatóhelyettes
Balogh Csaba fizika, kémia
Bancsó Andrea biológia, kémia, tanulásmódszertan osztályfőnök,
AJTP programfelelős
Bancsó Sándor biológia, kémia, informatika osztályfőnök,
munkaközösség-vezető, rendszergazda
Bindes Krisztina angol nyelv osztályfőnök,
IKSZ koordinátor
Domnanovich Dóra német nyelv, történelem
Dr. Szárnyasné Tóth Teréz matematika, technika munkaközösség-vezető
Francsics Katalin angol nyelv, orosz nyelv
Gazsi Izabella testnevelés,
német nyelv és irodalom
Hani Tibor testnevelés, matematika munkaközösség-vezető
Horváth Judit történelem, német nyelv
Horváth Krisztina biológia, kémia,
angol nyelv
pályaválasztási felelős, munkaközösség-vezető
Keszei Fruzsina magyar nyelv és irodalom, biológia osztályfőnök
Keszei Ildikó könyvtár, történelem iskolai könyvtáros
Kiss Attila műszaki rajz óraadó
Kiss Zoltán földrajz, történelem pénzügyi ismeretek mentora
Kissné Fülöp Marianna angol nyelv,
orosz nyelv
munkaközösség-vezető
Lepold Ágnes angol nyelv, matematika
Marton Tünde angol nyelv,
német nyelv
osztályfőnök
Mersich Renáta német nyelv osztályfőnök,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Mészáros Gábor matematika, történelem osztályfőnök
Móriczné Szecskó Rita történelem, néprajz munkaközösség-vezető
Nagy Marietta angol nyelv, matematika osztályfőnök,
projektkoordinátor
Németh Bálint matematika, történelem
Pató Attila informatika webmester
Pontyos Andrea magyar nyelv és irodalom osztályfőnök,
Irodalmi színpad vezetője
Pupp Anna magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, orosz nyelv osztályfőnök
Rónaszéki Linda rajz,
vizuális kultúra
Claire Strasbaugh angol nyelv anyanyelvi lektor
Szele Rezső matematika, fizika osztályfőnök
Szeléné Varga Márta magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv osztályfőnök,
munkaközösség-vezető
Tóth Adrienn angol nyelv osztályfőnök
Tóth Fruzsina testnevelés,
gyógytestnevelés és egészségfejlesztés
Tóth Botond testnevelés, földrajz diákönkormányzatot
segítő tanár
Tóth Kálmánné ének-zene
Tóthné Kupi Krisztina német nyelv,
orosz nyelv
osztályfőnök,
munkaközösség-vezető
Varga B. Imre földrajz, angol nyelv, orosz nyelv, Utazás és Turizmus

Nevelőtestület