A projektekről

koszonto A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 1999-ben kapcsolódott be először a Comenius projektekbe. Azóta folyamatosan és - nem csupán saját véleményünk szerint - sikeresen veszünk benne részt. Diákjaink rengeteget tanultak belőlük, sokat tapasztaltak, személyiségük fejlődött a legtöbbet.

Bármely projektmunka kínálja a lehetőségét, hogy kihasználjuk a fiatalok természetes érdeklődését, a szokatlan helyzetek által még inkább felfokozott megfigyelőképességet, és azt, hogy bármilyen téma alkalmas lehet véletlenszerű tudományos megfigyelésekre és azok leírására, elemzésére.

Dr. Mátrai István
projektkoordinátor

"Ma sem csinálnám másként"

A Tempus Közalapítvány honlapján Dr. Mátrai István tanár úr tizenhat év tíz projektjének élményeit osztja meg velünk.
A projektekben résztvevő diákok és tanárok nevében is KÖSZÖNJÜK!!!
Részletek...

Projektek

ESPE

1999-2003


Részletek...

Incontrare l'altro

2001-2002

A projekt céljai között szerepel, hogy fejlesszük a tanárokban és diákokban az egymással és másokkal való egészséges kapcsolatot a munkahelyen és iskolában; járuljon hozzá a Hollandiával és Romániával együtt létrehozni kívánt Comenius 1. iskolai projekt sikeréhez; találkozzunk egy másik kultúrával, és megismerjük azt; ismerjük meg és hasonlítsuk össze a két ország oktatási módszereit (elsősorban a Comenius 1. iskolai projekthez kapcsolódó természettudományi tárgyakat illetően); fedezzük fel a két iskolarendszer pozitívumait és negatívumait; segítsük egy kevesek által használt nyelv megismerését, tanulását; segítsük a helyi közösségek megismerését.
Részletek...

3-2-1-0

2003-2004

A diákokat egy olyan nyelv alapjaival ismertetjük meg, amelyet Európában illetve a világon ritkábban beszélnek. Felismertetjük velük a nyelvtanulás fontosságát. A magyar diákok összehasonlíthatják a Portugál nyelvet más eddig már tanult román nyelvekkel, a portugál diákoknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy egy olyan nyelvvel ismerkedjenek meg, amely sajátjuktól és az összes eddig tanulttól teljesen különbözik.
Részletek...

G.R.Y.B.B.

2003-2006

A projekt során számba kívántuk venni a fizikai tevékenységek, a sport etikai, kulturális, pedagógiai és társadalmi értékeit. Meg kívántuk vizsgálni, hogy lehet-e versenyszerűen űzni a sportot, és közben iskolába járni, s ott jól teljesíteni. Meg akartuk figyelni, hogy milyen modelleket, milyen stratégiákat használnak ennek érdekében az egyes országok.
Célunk volt az is, hogy feltárjuk, és bizonyítsuk, hogy milyen szoros a kapcsolat a sport és a demokratikus társadalom etikai értékei, környezetünk, a természet tisztelete, a tudományos fejlődés között.
Részletek...

Towards a mutual understanding of our regional history and cultures

2007-2009

A projekt során a diákok ismerkednek egymás anyanyelvével, példákat keresnek a különbségekre és hasonlóságokra, ha van ilyen. Azt is megpróbáljuk kihasználni, hogy a francia csoport többnyelvű. A fiatalok kis szótárt készítenek, amely történelmi, természettudományos, környezetvédelmi és sport fogalmakat tartalmaz. Egy angol-magyar-francia kisszótárt is készítenek néhány kifejezés felhasználásával.
Részletek...

Celebrating Cultural Diversity

2008-2010

A projekt az európai országok kulturális örökségére, hagyományaira - hagyományos ünnepeire, szokásaira, dalaira, táncaira - összpontosít. A projekt kivitelezése során olyan soknyelvű, sokkultúrájú oktatási együttműködést valósítunk meg, amely egyszerre erősíti a diákok hazafiságát és európaiságát, s fejleszti az európai polgárok értékes hagyományainak megőrzéséért érzett felelősségérzetüket.
Ennek érdekében tanulmányozzuk partnereink országának kulturális örökségét, és ilyen jellegű ismereteinket terjesztjük is.
Részletek...

Nos differentes...

2009-2011

A határok nélküli Európában a fiatalok számára kitágul a világ, bővül az Európai dimenzió és idegen nyelvismeretük valamint a számítógépek kínálta lehetőségeik kihasználásával könnyebben lépnek egymással kapcsolatba s valósulhat meg a hatékony együttműködésük. A diákok aktív résztvevői, motorjai a projektnek, amelynek az a célja, hogy növelje innovatív tevékenységüket és az informális tanulás iránti igényüket. E projekt révén felismerik az Európai polgárság fontosságát, ugyanakkor megőrzik saját kultúrájukat és hagyományaikat, és megismerik másokét is.
Részletek...

WAVE

2010-2012

A víz egyik legfontosabb anyagunk, nem véletlen, hogy az ENSZ közgyűlése a 2005-2015 közti időszakot a Víz az életért akció nemzetközi évtizedének nyilvánította. Projektünkben a vizet több szempontból igyekeztünk megvizsgálni: képzőművészet, zene, költészet, szállítás, kereskedelem, energiaforrás, biológia, ökológia. A szempontok e széles spektruma lehetővé teszi, hogy diákjainknak megmutathassuk, hogy az egyes tudományok, tantárgyak nem függetlenek egymástól. A széles választék azt is lehetővé teszi, hogy a diákok azt a témát, feladatot választhassák, amely érdekli őket. Szintén példákat tudunk arra mutatni, hogy sok esetben miért fontosak a nemzetközi együttműködések.
Részletek...

Isolation

2012-2014

Projektünkben a partnerek az elszigeteltséggel kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg. Ez többféle lehet: földrajzi (a lakóhely egy sziget), politikai (megosztott ország), nyelvi (teljesen más nyelvi környezet), ökológiai (természetvédelmi terület) stb. Az emberek, nemzetek el voltak szigetelve a múltban is, de még manapság is van erre példa, mint pl. Ciprus, vagy számos más ország esetében. Össze fogjuk gyűjteni az elszigeteltség előnyeit és hátrányait különböző területeken.
Részletek...

EULAND

2014-2016

A két éves programsorozat célja lehetőséget adni a diákoknak arra, hogy saját tapasztalaton és kutatómunkán keresztül megfigyeljék környezetüket, ismerjék meg annak geológiai és természeti tulajdonságait, megértsék az emberi tevékenység környezetre való hatásait - röviden a fő cél környezettudatos, felelős fiatal felnőttek nevelése. Azzal, hogy megismerik saját és más országok helyzetét, kultúráját, természeti adottságait és problémáit is, nyitott gondolkodású, széles látókörű, aktív európai polgárokká válhatnak.
Részletek...


Külföldi tanártovábbképzések

A továbbképzés a tanár megújulását, ismereteinek bővítését szolgálja. Sok hazai lehetőség is van erre, s egyre inkább követelmény is, hogy a színvonalas oktatás érdekében éljünk a lehetőségekkel. A hazai kínálatok mellett bőséges választék áll rendelkezésre azon kollégáknak, akik valamilyen nyelven az EU országaiban kívánják gazdagítani ismereteiket.
Részletek...


Health Education for Life

Workbook


Let There Be Light

Let There Be Light

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

KRAFT

kraft