Ottlik Géza

1912-ben született Budapesten. Gézát a hagyományoknak megfelelően katonatisztnek szánták, ezért 1922-től katonai alreál- és főreáliskolákba íratták be, amitől egy életre elment a kedve a kaszárnyai fegyelem miatt és később múlhatatlan krónikása lett a katonai nevelés embertelenségének. 1923-1926. között a kőszegi katonai alreáliskola tanulója volt, ez köti őt Kőszeghez.

drnagyOttlik Géza legfontosabb műve az Iskola a határon, s bár egykönyves íróként is szokás emlegetni őt, az Iskola a határon a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotása. Megjelenése idején (1959) csak szerény visszhangot váltott ki, de valódi rangja mindinkább megmutatkozott, a hetvenes években példaértékű művé vált az újabb írónemzedékek új szemléletre törekvő alkotóinak szemében.

A cím egyszerre értelmezhető tárgyiassággal és jelképesen is. Az iskola a kőszegi katonai alreálgimnázium, amely a trianoni békeszerződés után közvetlenül az országhatár közelébe került. Az iskola katonai intézmény, s az 1923 szeptemberében újonc hét másodikos növendék a szülői házból kerül a kollégiumba, a civil életből a katonaiba, a gyermekkorból a felnőttek világába, vagyis a védettségből az egyéni helytállást követelőbe, a szabadságból az alávetettségbe és kiszolgáltatottságba. Valami lényeges végleg múlttá válik, valami addig ismeretlen és elképzelhetetlen világba kell átlépni, és ez kétségtelenül határhelyzet és korántsem könnyű. Ez az átlépés mássá tesz, mássá tehet. Kétségtelen, hogy a mű nevelődési regény is: nevelődések és deformálódások gazdag példatára, de ugyanakkor szokás parabolisztikus regényként is emlegetni, hiszen az emberi viselkedést is elemzi.

Az Iskola a határon ma Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszegen.

Vissza...

Kőszeg

cimer

Kőszegi Városi Múzeum

cimer

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft

Írottkő Natúrpark

cimer