A kollégiumi nevelőtestület adatai

Név Szak Megbízatás
Kővári Lajos történelem, könyvtár kollégiumvezető
Kiss Zoltán földrajz, történelem kollégiumi nevelőtanár
Lázár Mária Gabriella magyar nyelv és irodalom, történelem kollégiumi nevelőtanár
Marton Judit biológia,
pedagógia
kollégiumi nevelőtanár
Mészáros Annamária magyar nyelv és irodalom kollégiumi nevelőtanár
Pintér Géza angol nyelv,
nyelv- és beszédfejlesztő
kollégiumi nevelőtanár
Stefánichné Szerdahelyi Éva történelem, ének-zene kollégiumi nevelőtanár
Terplán Gabriella biológia, testnevelés, gyógytestnevelés kollégiumi nevelőtanár
Tóth Kálmánné ének-zene kollégiumi nevelőtanár
Verebélyi Sándor földrajz, történelem, filozófia kollégiumi nevelőtanár

Nevelőtestület