A kollégiumi nevelőtestület adatai

Név Szak Megbízatás
Marton Judit biológia,
pedagógia
kollégiumvezető
Kiss Zoltán földrajz, történelem kollégiumi nevelőtanár
Kővári Lajos történelem, könyvtár kollégiumi nevelőtanár
Lázár Mária Gabriella magyar nyelv és irodalom, történelem kollégiumi nevelőtanár
Péterfi József informatika kollégiumi nevelőtanár
Stefánichné Szerdahelyi Éva történelem, ének-zene kollégiumi nevelőtanár
Terplán Gabriella biológia, testnevelés, gyógytestnevelés kollégiumi nevelőtanár
Tóth Kálmánné ének-zene kollégiumi nevelőtanár
Vadász Dianna biológia, kémia kollégiumi nevelőtanár
Verebélyi Sándor földrajz, történelem, filozófia kollégiumi nevelőtanár