Emelt szintű idegen nyelvi képzés (német)
és kreatív művészeti oktatás - humántagozat

"A kreativitás az a képesség, hogy a gondolkodás eddigi keretein túlmenően gondolkozzunk, és felfedezzünk szokatlan, sőt néha zseniális megoldásokat."

- Kurt Tepperwein

A programról

Elsősorban azokat a tanulókat várjuk ebbe a csoportba, akik "humán érdeklődésűek", jó tanulók, nyelvet szeretnének tanulni és kreatívak.

A képzés során a művészeti tantárgyak tanítása minden tanévben heti eggyel növelt óraszámban történik. Így a tanulóknak alkalmuk nyílik jobban elmélyülni a vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a művészettörténet, a rajz és más művészeti tantárgyak rejtelmeiben.

Ebbe a csoportba jelentkezhetnek azok a diákok is, akik az idegenforgalom és a turizmus iránt érdeklődnek; nekik szeretnénk ezen a területen a gimnáziumi érettségi mellé többlettudást adni. Fakultációs keretben a gimnázium két utolsó évében Utazás és turizmus tantárgyat is tanítunk, amelyből érettségi vizsga tehető.


Jelentkezés, felvételi

A tanulmányi területre történő felvételről kizárólag az általános iskolai eredmény alapján döntünk.

Az általános iskolai eredmény beszámításának módja: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, első idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) történik.

A jelentkezési lap továbbításának határideje a középiskolába: 2020. február 19.


AJTP

ajtp

ECDL

ecdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet