További lehetőségek gimnáziumunkban

A felsőfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulás elősegítésére, az emelt szintű érettségi vizsgák letételéhez a 11-12. évfolyamon bármely, addig tanult közismereti tantárgy szabadon választható.

Megfelelő számú jelentkező esetén tanulható orosz nyelv is.

2011 áprilisától iskolánk regisztrált Tehetségpont.

2011 novemberétől iskolánk akkreditált ECDL Vizsgaközpont.

2018 szeptemberétől iskolánk akkreditált LanguageCert nyelvvizsgahely.

Felújított, modern, számítógépekkel felszerelt könyvtár segíti a tanulók egyéni felkészülését, könyvtár-pedagógiai foglalkozások megtartását.

A Tudatos Pénzügyekért Alapítvány által létrehozott Pénziránytű iskolahálózat tagjaként iskolai keretben törekszünk arra, hogy az érettségi vizsgáig minden tanulónk legyen tisztában a gazdasági és pénzügyi kultúra elemeivel, közvetve pedig ismerjék meg a vállalkozási alapismereteket.

Kiscsoportos és differenciált foglalkozásokat biztosítunk magyarból, matematikából, kémiából már a 9. évfolyamtól szakköri formában.

Tanítványaink művészeti nevelését szolgálja a fotó-, a rajz- és a médiaszakkör.

Diákjaink közel fele rendelkezik színház- vagy hangversenybérlettel, az utazás költségeit az iskola vállalja.

A kultúra iránt érdeklődő tanulóink kamarazenekarok és az irodalmi színpad munkájába kapcsolódhatnak be. Műsoraikkal színesebbé teszik iskolai, nemzeti, vallási ünnepeinket. Tanulóink hangszeres tudásának bővítését a város zeneiskolája biztosítja.

Tanítványaink rendszeres sportolását biztosítja tornatermünk, jól felszerelt konditermünk és sportudvarunk.

Az iskolai sportkörben az adott sportág iránt érdeklődők fejleszthetik képességeiket. Rendszeres mozgást és versenyzést biztosítunk tornában, atlétikában és labdajátékokban.

Gimnáziumunkat változatos képzési rendje mellett a jó tanár-diák viszony, a hangulatos diákélet jellemzi.

Hagyományaink közül kiemelkedik az iskolatörténeti szempontból is jelentős Madarak és Fák Napja - Erdei ballagás.

A fentebb felsorolt foglalkozások eredményességének biztosítéka a stabil, innovatív és jól képzett nevelőtestület.

A Jurisich Miklós Gimnázium Baráti Társaságának anyagi támogatásával jutalmazzuk a kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket elért tanulóinkat, segélyezzük a szociálisan rászorulókat.

Emberségre, fegyelemre tanítjuk diákjainkat, de úgy, hogy a kreatív gondolkodást támogatjuk és jutalmazzuk.

Arra törekszünk, hogy a hagyományokhoz hű nevelési elveinket ne kényszerként éljék meg tanulóink, hanem mindez saját belső igényükké, meggyőződésükké váljon.

Vissza...

AJTP

ajtp

ECDL

ecdl

KER Online

keronline

Pénziránytű

penziranytu

MTA

mta

Sulinet

sulinet