Baráti Társaság

jurisich A Baráti Társaság kőszegi székhellyel rendelkező, 1984-ben bejegyzett civil egyesület. A vezetőség az egyesület végrehajtó szerve, amely gondoskodik a folyamatos működésről és végrehajtja a közgyűlés határozatait. A hét vezetőségi tagot a közgyűlés nyílt szavazással 5 évre választja.

Az egyesület elnöke: Dr. Doroszlay Mónika

A két alelnök: Horváthné Kutasi Mária és Móricz Imre

Titkár: Oroszné Kupi Teréz

Pénztáros: Pintérné Czech Judit

Vezetőségi tagok: Nagy Marietta és Pató Attila

A Baráti Társaság bevételei a befizetett tagdíjakból, támogatásokból, adományokból, valamint az adók 1%-ának felajánlásából származnak.

Az egyesület céljai és feladatai a következők:

 • Az egyesület ösztönzi a gimnázium tanulóit az átlagosnál magasabb szintű ismeretek megszerzésére, a felsőfokú tanulmányokra való felkészülésre.
 • Jutalomban, támogatásban részesíti azokat, akik a gimnáziumi tanulmányaik ideje alatt magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika, idegen nyelvek tantárgyakból kiemelkedő eredményt értek el. A díjak odaítéléséről a szaktanárok véleménye alapján az egyesület vezetősége dönt.
 • Az egyesület a szociálisan rászoruló tanulókat a menza-, illetve kollégiumi díj részleges vagy teljes átvállalásával támogatja.
 • Az egyesület gondoskodik a Jurisich Miklós Gimnáziumért emlékplakett, illetve jelvény pótlásáról, gimnáziumi kiadványok (pl. évkönyv) megjelentetéséről.

A 2010-2011. tanévtől kezdve a szociális támogatásokat az egyesület vezetősége a beérkező pályázatok elbírálása után folyósítja a kérelmezőknek. A pályázatot az egész tanévre vonatkozóan kell elkészíteni, rendszeresített pályázati adatlapon kell beadni, az osztályfőnök és/vagy a kollégiumi csoportvezető támogató ajánlásával.
A felsőbb éveseknek a beadási határidő minden tanév június 15., míg a 9. évfolyamosok számára szeptember 15.

A pályázati felhívás letölthető innen, a kérelem nyomtatványa pedig innen.

A Baráti Társaság nemes céljainak finanszírozására szánt adományaikat szeretettel várjuk, és azokat iskolai jelvény, illetve emlékérem átadásával köszönjük meg!

Számlaszámunk: OTP 11747051-20007133

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, támogassa adójának 1%-ával a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Baráti Társaságát!

Adószámunk: 18885998-1-18


A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Baráti Társaságán keresztül anyagi támogatást nyújtottak a JMG tanulóinak kulturális fejlődéséhez, szociális támogatásukhoz, tehetséggondozásukhoz és jutalmazásukhoz. Köszönjük!

 • Alasz Márta (1981)
 • Csenár Edina (1981)
 • Farkas Ildikó (1992) és Nagy Zoltán (1991) házaspár
 • Gurisatti Péter (1991)
 • Horváth Imre (1991)
 • Höfle Ágnes (1995)
 • Lehel Gábor (1995)
 • Rácz József (1981)
 • Sőre Csilla (1981)

Tablók könyve

tablokonyv